Świat jest ciągły i każde zagadnienie jest częscią większej całości i równocześnie składa się z mniejszych częsci.
Są conajmniej dwie drogi poznawania…
Jedna prowadzi od ogółu do szczegółó, kiedy najpierw pytamy o większą całość, a potem stopniowo zagłębiamy się w pozanie jej części.
Druga zaczyna się od szczegółów i zmierza do uogólnień.
Ustalając ich wzajemne realcje budujemy obraz całości, jaką razem stanowią…

JA właśnie nie wiem… na którą drogę się zdecydować…